Συνάντηση εταίρων προγράμματος GSS-VET στο Βερολίνο

 In GSS News - GR

Στην συνάντηση εταίρων προγράμματος GSS-VET στο Βερολίνο παραβρέθηκε ο Χρήστος Τσοντάκης εκπροσωπόντας το Επιμελητήριο Χανίων. Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση μεταξύ άλλων «το έργο GSS CVET στοχεύει στην βελτίωση της ποιότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), αντιμετωπίζοντας της έλλειψης δεξιοτήτων και της ανάπτυξης δεξιοτήτων ως βασική κινητήρια δύναμη για την ανταγωνιστικότητα του τομέα. Το Επιμελητήριο Χανίων (ΕΤΑΝ) συμμετέχει ως βασικός εταίρος στην υλοποίηση του προγράμματος μαζί με τα ΤΕΙ Κρήτης και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κατάρτισης για την Απασχόληση, από την περιφέρεια Κρήτης, καθώς 12 εξειδικευμένους οργανισμούς που εκπροσωπούν ευρωπαϊκές οργανώσεις ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και επιχειρήσεις στους τομείς της γεωθερμίας και των ηλιακών εγκαταστάσεων,

Τα τελικά παραδοτέα συμπεριλαμβάνουν:

  • Τρία ευρωπαϊκά βασικά προγράμματα σπουδών, για τους εργαζομένους σε ηλιακές, φωτοβολταϊκές και γεωθερμικές εγκαταστάσεις, χωρισμένα σε σύνολα μαθησιακών αποτελεσμάτων, επιτρέποντας την εύκολη εφαρμογή της διαδικασίας ECVET.
  • Τρία προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης υδραυλικών και ηλεκτρολόγων, συμπεριλαμβανομένων καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας, συμπεριλαμβανομένων περιόδων μάθησης βάσει της εργασίας
  • Τρία πρότυπα προσόντων για αξιολόγηση και πιστοποίηση.

Οι εταίροι του έργου GSS CVET, συναντήθηκαν στις αρχές Ιουλίου στο Βερολίνο, στις εγκαταστάσεις της Ομοσπονδίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, στα πλαίσια της τέταρτης διακρατικής συνάντησης απολογισμού και προγραμματισμού δράσεων. Το έργο αναμένεται να ολοκληρώσει την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού στον τομέα της γεωθερμικής, ηλιακής θερμικής και φωτοβολταϊκής ενέργειας, τον Νοέμβριο 2018. Οι εργαζόμενοι θα έχουν την ευκαιρία μετά την κατάρτιση να αποκτήσουν αναγνώριση επικυρώνοντας τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν.

Το έργο GSSVET υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας για την καινοτομία και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών – τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων για το σχεδιασμό και την παροχή της ΕΕΚ. Έχει τριετή διάρκεια και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το Επιμελητήριο Χανίων εκπροσώπησε το μέλος του ΔΣ και Αντιπρόεδρος της Εταιρίας Ανάπτυξης (ΕΤΑΝ) κ. Χρήστος Τσοντάκης, ο οποίος μίλησε για το πρόγραμμα GSS-VET και τα οφέλη του, ενώ ιδιαίτερη μνεία με παρουσίαση οπτικοακουστικού υλικού έκανε για το νομό Χανίων, προσκαλώντας ταυτόχρονα τους εταίρους του προγράμματος στην περιοχή μας. Μεταξύ άλλων, ο κ. Τσοντάκης τόνισε: «Τα Χανιά αποτελούν μία από τις ομορφότερες περιοχές της Ελλάδας και της Ευρώπης ευρύτερα. Η βαθιά ιστορία τους, η πλούσια κουλτούρα, οι φυσικές ομορφιές, η αγροτική και κτηνοτροφική τους παραγωγή, η φιλοξενία, η κρητική κουζίνα, αλλά και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες συναποτελούν  τους παράγοντες για ένα ιδανικό μέρος, που επιλέγει κάποιος να επισκεφθεί και να επενδύσει».

(Πρώτη δημοσίευση στο Haniotika Nea)

Start typing and press Enter to search

Share via
Copy link
Powered by Social Snap