• GSSVET-Photovoltaic, Solar-Thermal & Geothermal energy
  • GSSVET-Photovoltaic, Solar-Thermal & Geothermal energy
  • GSSVET-Photovoltaic, Solar-Thermal & Geothermal energy

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО НА ГЕОТЕРМАЛНИТЕ И СОЛАРНИ УМЕНИЯ (ГСУ)

Съществуваща необходимост от нови умения за електротехници и инсталатори на геотермални и соларни инсталации, в съчетание с висок раст на безработица сред такива специалисти, непритежаващи „зелени умения“

ЦЕЛЕВА ГРУПА ЗА ГЕОТЕРМАЛНИ И СОЛАРНИ УМЕНИЯ

– Безработни електротехници и инсталатори;
– Работещи електротехници и инсталатори, желаещи да повишат и актуализират своите умения;
– Безработни младежи със средно образование;
– ЦПУ за възрастни и за продължаващо обучение;
– Създателите на политики в сферата на образованието и обучението;

ГСУ – ЦЕЛИ & ЗАДАЧИ

–  Две европейски основни учебни програми (ЕКР ниво 4), в съответствие с процедурите на Европейската кредитна система за професионално образование и обучение (ECVET)
–  Две съответни програми за продължаващо ПОО, включващи иновативни методи на преподаване, както и модули с практическо обучение в реална среда
–  Два квалификационни стандарта за оценяване и сертифициране.

ПРОЕКТЪТ

Информирайте се за проекта, неговите цели и задачи

ПАРТНЬОРИ

Научете повече за географския обхват на партньорството

ДАУНЛОУД

Достъп до всички учебни материали, разработени по проекта GSS-VET

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ

Вижте онлайн платформата за ПОО

Start typing and press Enter to search

Share via
Copy link
Powered by Social Snap