Нидерландия планира плаваща слънчева ферма в морето

Около 2500 квадратни метра плаващи слънчеви панели ще осигуряват чиста енергия за Нидерландия. Шест холандски компании и институции са се заели с разработването на развиват офшорната слънчева [...]

Слънчевият януари повиши производството на ток от фотоволтаици с 60%

На фона на общия спад в производството на електрическа енергия фотоволтаичните централи отчитат внушителен ръст на дейността си през изминалия месец. От оперативните данни на Електроенергийния [...]

Национален уъркшоп в рамките на 14-та Международна конференция по ЕЕ и ВЕИ

Българските партньори по проект GSS-VET организираха национален уъркшоп на 27.03.2018 г. в Конгресния център Интер Експо.  Присъстваха 33 представители на фирми, държавни и публични институции. [...]

Инвестициите във фотоволтаични системи в България се увеличават все повече

Фотоволтаичният пазар претърпя едно доста бурно развитие в последните 10 години в глобален мащаб – основно поради зараждащата се тенденция на зелена енергия и намаляването на влиянието на [...]

Ръст на производството на ВЕИ в Европа -последици

Производството на електроенергия на базата на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в Европа е нараснало рязко през 2017 г., като основният дял от този ръст се пада на Великобритания и Германия  [...]

page 1 of 3

Start typing and press Enter to search