Преходът към зелена икономика ще промени пазара на труда

Изменението на климата и влошаването на околната среда застрашават заетостта и бъдещото устойчиво развитие в много области на икономическа дейност из целия свят. Наред с други двигатели на [...]

Къде в света е най-евтината възобновяема енергия

Изданието Engadget определи неотдавна три места в света с рекордно ниска стойност на слънчевата и вятърната енергия. Месец по-късно към посочените по-долу страни трябва да се прибави и Германия, [...]

Start typing and press Enter to search