Съветът на ЕС потвърждава амбициите за „позеленяване“ на европейската енергетика

 In GSS News - BG

Ще има облекчени условия за поставянето на малки инсталации за производство на електроенергия от ВЕИ

Възобновяемите източници (ВЕИ) ще заемат все по-съществен дял в европейската енергетика, потвърждават министрите на енергетиката на държавите от Европейския съюз (ЕС). Късно снощи Съветът подкрепи промени в съществуващото законодателство и се договори преговорите с Европейския парламент (ЕП) по темата да започнат през следващата година.

Това означава, че България, в ролята си на ротационен председател на Съвета, ще определя хода на тези разговори.

ЕС си поставя за цел поне 27% от използваната енергия в общността да идва от възобновяеми енергийни източници. Сега тази рамка ще бъде облечена с конкретни мерки – за използването на биогорива в транспорта, по отношение на отоплението и охлаждането на домакинствата и т.н. Като цяло фокусът се измества върху потребителите и насърчаването на използването на зелената енергия.

Основните предложения, подкрепяни от Съвета, са да се облекчат процедурите за поставяне на малки инсталации, както и да се въведе ясна дефиниция за случаите, когато потребителите всъщност стават производители на енергия от възобновяеми източници.

По отношение на отоплението и охлаждането на домовете страните от ЕС трябва да приемат индикативна цел от годишен ръст от 1 процентен пункт на дела на възобновяемите източници.

В транспортния сектор целите до 2030 г. са за 14% биогорива и подцел от поне 3% биогорива от ново поколение. За по-голяма сигурност на инвестициите и гарантиране на наличност на горива за целия период Съветът ще постави искане за биогоривата от ново поколение да има междинна задължителна цел от 1% от общия дял на горивата до 2025 г.

Лимитът от биогоривата от първо поколение от 7% остава, решиха късно снощи енергийните министри на общността.

Start typing and press Enter to search

Share via
Copy link
Powered by Social Snap