Слънчевият януари повиши производството на ток от фотоволтаици с 60%

 In GSS News - BG

На фона на общия спад в производството на електрическа енергия фотоволтаичните централи отчитат внушителен ръст на дейността си през изминалия месец. От оперативните данни на Електроенергийния системен оператор за енергийния баланс на страната от 1 до 28 януари 2018 г. става ясно, че токът от соларни паркове в преносната мрежа е бил с с 60.7% повече в сравнение със същия период на 2017 година. В разпределителната мрежа пък ръстът е 49.1%. Това се дължи на многото слънчеви дни през първия месец на годината и липсата на трайна снежна покривка. Като цяло обаче общото производство на електричество от ВЕИ намалява, най-вече заради спада при вятърните централи.

На практика през 28-те дни на януари слънчевите централи у нас са генерирали 53 422 МВтч електричество общо за преносната и разпределителната мрежа, което е с над 18 хил. мегаватчаса повече спрямо същия период на миналата година. Вятърните електроцентрали обаче понижават производството си от 156 217 МВч на 104 638 МВтч. А производството на ток от биомаса запазва обемите си от 28 хил. МВтч.

Данните на ЕСО сочат общ спад в потреблението на електрическа енергия за януари в размер на 12.67% – от 4 156 876 МВтч до 3 630 325 МВтч. Производството намалява с 11.88% до 3 764 589 МВтч, като базовите централи са осигурили 3 320 754 мегаватчаса. Износът обаче се увеличава с 16.3% до 134 264 мегаватчаса.

Start typing and press Enter to search

Share via
Copy link
Powered by Social Snap