Повишено потребление на ел.енергия

 In GSS News - BG

Горещото време е повишило потреблението на електроенергия, съответно и производството, показват оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за първите седем месеца на годината. От тях е видно, че през периода обаче спадът на износа се запазва.

В периода януари – юли в страната са произведени 26,2 млн. мегаватчаса електроенергия, което е 3,74 на сто повече спрямо същия период на миналата година. Потреблението се увеличава с 6,3% до 23,3 млн. мегаватчаса.

За износ са отишли 2,88 млн. мегаватчаса електроенергия, тоест намаление от 13,74% на годишна база. Статистиката все пак показва забавяне на спада – в първите седем месеца на 2016 година износът се сви с 48 на сто. През 2014 година обаче от страната са изнесени 6,5 млн. мегаватчаса електроенергия.

Тенденцията за намаляването на износа се наблюдава още от началото на 2016 година. Забавянето на турската и гръцката икономика, както и отново заработилите електроцентрали на газ в южните ни съседи са в основата на този спад. Сега в Гърция очакват рекордни посещения в туризма и това може да подкрепи и българските производители на електроенергия в най-натоварения туристически месец – август.

От данните на ЕСО е видно още, че базовите централи в страната повишават производството си с 8,5% до 22,2 млн. мегаватчаса. Ръст отчитат и централите на възобновяеми източници, но производството от водните централи се свива с 29,4% до 2,18 млн. мегавата.

Водните централи бяха тези, които успяха да покрият пиковото потребление в най-студените зимни месеци.

Start typing and press Enter to search

Share via
Copy link
Powered by Social Snap