Национален уъркшоп в рамките на 14-та Международна конференция по ЕЕ и ВЕИ

 In GSS News - BG

Българските партньори по проект GSS-VET организираха национален уъркшоп на 27.03.2018 г. в Конгресния център Интер Експо.  Присъстваха 33 представители на фирми, държавни и публични институции. Целта на уъркшопа бе да се представят резултатите от проекта по работни пакети – WP2, WP3 и WP4 – виж www.gss-vet.eu, както и да получат мнението и оценката на аудиторията за избраните методи и съдържание на курсовете за обучение.

Представени бяха PPP от 4-те български партньора по темите:

  • описание, партньори и цели на проекта;съществуващи ПОО в 4-те страни, избрани методи на обучение, структура и съдържание на курсовете за обучение за трите типа инсталации- соларни и геотермални – ЕИТ;
  • значение на зелените професии в ЕС – СЕЦ;
  • необходими умения и компетентности за инсталаторите на горните системи – КИБ;
  • иновативни методи на ПОО – ТУ- София

Бъэлгарският екип по проекта пое ангажимента да информира участниците за следващите етапи, свързане с провеждане на професионалното обучение на инсталаторите.

Start typing and press Enter to search

Share via
Copy link
Powered by Social Snap