Десет извода за зелената енергия

 In GSS News - BG

Десет заключения от годишната среща на Международната асоциация по възобновяема енергия (IRENA) в Абу Даби, където една от основните теми беше ВЕИ потенциала в нашия регион. Участваха 170 държави, 80 министри на енергетиката, директори на водещи тинк танкове, финансови институции, енергийни фирми.

  1. ВЕИ не е вече алтернатвна, а основна (mainstream) енергия.
  2. ВЕИ е ценово конкурентноспособна спрямо всички конвенционални енергийни технологии (с разлики в различни географии).
  3. Европа не е вече ВЕИ лидер.
  4. Развиващите се страни амбициозно изграждат огромни ВЕИ мощности (разлики в различни страни).
  5. Вятърно и соларно електричество е на върха на вълната.
  6. Следващата голяма ВЕИ вълна вероятно ще дойде в отоплението и транспорта.
  7. Основни пречки за дори по-агресивно ВЕИ развитие е политическото противопоставяне, административни неясноти и висок лихвен процент в страни с висок потенциал.
  8. Добавените ползи (заетост, иновации, енергийна сигурност, чист въздух и др.) са огромни, но рядко са фактор във ВЕИ инвестицията.
  9. ВЕИ трябва да се разглеждат и развиват в комплекс – както различни допълващи се технологии, така и в комбинация с енергийна ефективност, инфраструктура, градоустройство.
  10. Важно е да развиваме трансгранични и широко регионални ВЕИ стратегии, не само локални и национални (например за нас има голямо значение какво се изгражда в Румъния, Турция, дори в Саудитска Арабия).

Start typing and press Enter to search

Share via
Copy link
Powered by Social Snap