WP5: 5.1

Рамка на прилагане на обучението

WP5: 5.4

Информация за партньорските организации

WP5: 5.2

Отчети за прилагане на обучението

WP5: 5.3

Резултати от оценяването на обучаемите и сертифициране

Start typing and press Enter to search

Share via
Copy link
Powered by Social Snap