WP3: 3.1

Подбор на най-добрите практики и методи на обучение, които да бъдат използвани в проекта.

WP3: 3.2

Описание и насоки за прилагане на иновативни методи на преподаване.

WP3: 3.3

Систематизирана дефиниция на иновативната методология на обучение.

Start typing and press Enter to search

Share via
Copy link
Powered by Social Snap