Расте използването на ВЕИ у нас

 In GSS News - BG

Това сочат данните на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за периода от 1 януари до 31 юли 2017 година, съобщава БТА.

За този период, в сравнение със същия на предходната година, се отчита ръст от 9,91 на сто при участието на ВЕИ в преносната мрежа на страната. За първите седем месеца на 2017 г. използването на този вид енергия е нараснало от 680 697 до 748 138 мегаватчаса.

Най-сериозно е повишението в използването на мощностите от вятър – 6,61 на сто. При фотоволтаиците увеличението е от 0,82 на сто. Балансът в използването на биомасата също остава положителен – 66 на сто.

Ръст от 3,37 на сто се отчита и в участието на възобновяемите енергийни източници в разпределителната мрежа.

Използването на енергията от биомасата бележи ръст от 10,27 на сто, докато тази от вятърните генератори е нараснала с 8,25 на сто.

В същото време с 0,42 на сто е намаляло използването на електроенергия от слънчевите централи.

За първите седем месеца на 2017 г. се отчита спад от 29,46 на сто при използваната енергия от водноелектрическите централи.

Start typing and press Enter to search

Share via
Copy link
Powered by Social Snap