WP4: 4.1

Учебно съдържание.

WP4: 4.4

Методика на оценяване, валидиране и признаване

WP4: 4.2

Платформа за електронно ПОО и съответно дигитализирано учебно съдържание

WP4: 4.3

Квалификационни стандарти

Start typing and press Enter to search

Share via
Copy link
Powered by Social Snap