WP2: 2.1-2.4

Списък на основните „зелени“ умения, необходими на инсталатори и електротехници в България, Германия, Гърция и Испания

WP2: 2.5-2.8

Идентифициране на съществуващите програми за обучение по геотермални и соларни инсталации (Гърция, Испания, България, Германия)

WP2: 2.9

Учебни програми за инсталатори на соларни и геотермални инсталации.

Start typing and press Enter to search

Share via
Copy link
Powered by Social Snap